„Projekt [Salomon]”

Celem Projektu [Salomon] jest cyfrowa rekonstrukcja dwóch wielkich obrazów Marcello Bacciarellego: Ofiara Salomona oraz Poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej – składających się pierwotnie na zespół sześciu malowideł Bacciarellego stanowiących malarski wystrój Sali Salomona w Pałacu na Wyspie. Wszystkie obrazy spłonęły w grudniu 1944 r. w wyniku podpalenia Pałacu przez żołnierzy niemieckich w odwecie za powstanie warszawskie. Sala Salomona jaką znamy dzisiaj, chociaż odrestaurowana, poprzez brak dzieł Bacciarellego, zatraciła swój pierwotny charakter. Tym samym, jej symboliczna wymowa i ideowe treści zawarte w dekoracji, stanowiące przesłanie króla Stanisława Augusta dla potomnych – przestały istnieć. Projekt [Salomon] stanowi etap działań zmierzających do odtworzenia całości wystroju malarskiego Sali z czasów Stanisława Augusta.

Aby tak się stało potrzebujemy Państwa wsparcia, o które gorąco apelujemy! Wesprzyj Projekt!

„ARTSHERLOCK”

Nasz autorski projekt aplikacji mobilnej „ArtSherlock” jest przełomowym rozwiązaniem w zakresie identyfikacji dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Aplikacja umożliwia rozpoznawanie dzieł sztuki zrabowanych w Polsce podczas II wojny światowej, w ciągu kilku sekund, jedynie na podstawie fotografii wykonanej telefonem komórkowym. Identyfikacja dokonywana jest w czasie rzeczywistym i opiera się na systemie automatycznego rozpoznawania obrazu. Aplikacja „ArtSherlock” jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Specjalnie na potrzeby projektu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniło nam bazę danych strat wojennych. Projekt został sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

„POLONOTEKA”

Pod koniec 2013 roku rozpoczęliśmy realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu o nazwie “Polonoteka”. Ambicją projektu jest stworzenie centralnej bazy danych w formie ogólnodostępnego serwisu internetowego, zawierającego informacje o najcenniejszych dobrach kultury związanych z Polską, które w wyniku różnych okoliczności historycznch znalazły się poza granicami Rzeczpospolitej. Jednym z głównych celów projektu jest monitorowanie zasobów internetu, jako podstawowego źródła informacji o światowym rynku sztuki pod kątem strat wojennych polskich instytucji muzealnych i kolekcji prywatnych. W związku z tym weryfikowane są tysiące serwisów internetowych na całym świecie, które mogą zawierać informacje o dziełach sztuki o polskiej proweniencji.