Fundacja Communi Hereditate powstała w 2013 r. stawiając sobie za cel ochronę, edukację oraz upowszechnianie wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego. 

Zajmujemy się badaniami proweniencji i poszukiwaniem dzieł sztuki oraz dóbr kultury utraconych przez Polskę podczas II wojny światowej. W zakresie tematyki strat wojennych i restytucji utraconych przez Polskę dóbr kultury prowadzimy również działalność edukacyjną i popularyzatorską poprzez stałą aktywność w mediach społecznościowych i publikacje artykułów. Aktualne wyniki naszych badań i najnowszych odkryć publikujemy na łamach portalu internetowego ArtSherlock Magazyn. To jedyny w Polsce portal internetowy poświęcony wyłącznie tematyce utraconych dóbr kultury, ale również kolekcjonerstwu a także najnowszym i najciekawszym informacjom z międzynarodowego rynku aukcji sztuki, na którym pojawiają się obiekty o polskiej proweniencji.

W 2016 r. zaprezentowaliśmy bezpłatną aplikację mobilną ArtSherlock – kluczowy projekt Fundacji i jedyne tego typu rozwiązanie na świecie poświęcone polskim stratom wojennym. Innowacyjny, autorski system służący do automatycznego rozpoznawania dzieł sztuki z dziedziny malarstwa i rysunku, w czasie rzeczywistym, w ciągu kilku sekund, tylko na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym. Projekt został zrealizowany przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydziału Strat Wojennych. Aplikacja stała się oficjalnym narzędziem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, promowanym na stronach internetowych polskich instytucji muzealnych i kulturalnych, placówek dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz urzędów konserwatorskich.

W 2017 r. na Gali Mobile Trends Awards w Krakowie – największym tego typu wydarzeniu poświęconemu najlepszym rozwiązaniom w dziedzinie technologii mobilnych, aplikacja ArtSherlock uznana została za najbardziej innowacyjną aplikację mobilną 2016 roku w Polsce.

Fundacja Communi Hereditate jest obecnie jedyną w Polsce organizacją pozarządową, która w sposób systemowy koncentruje swoją działalność na tematyce grabieży polskich dóbr kultury podczas ostatniej wojny. W tym względzie ściśle współpracujemy z Wydziałem Restytucji Dóbr Kultury MKiDN, co zostało zauważone i pozytywnie ocenione w oficjalnych dokumentach instytucji państwowych dotyczących odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. Dzięki naszym publikacjom oraz informacjom, w których ujawniliśmy nieznane dotąd fakty i zidentyfikowaliśmy szereg dzieł sztuki uznawanych za polskie straty wojenne, niejednokrotnie wskazując miejsce ich aktualnej lokalizacji – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także inne organizacje oraz osoby prywatne mogły podjąć konkretne działania restytucyjne związane z odzyskaniem utraconych dóbr kultury.