Zarząd Fundacji Communi Hereditate:

Mariusz Pilus – Prezes Zarządu